108_8-21x297-800.jpg
 o.T., 21cm x 29,7cm, Buntstift, Papier, 2010     
108_2010-7-43x45-800.jpg
 o.T., 45cm x 43cm, Öl, Leinwand, 2010     
108_15-21x297-800.jpg
 o.T., 21cm x 29,7cm, Buntstift, Papier, 2010     
108_7-21x297-800.jpg
 o.T., 29,7cm x 21cm, Wasserfarbe, Papier     
108_11-21x297-800.jpg
       
108_15x15-800.jpg
 o.T., 15cm x 15 cm, Bleistift, Buntstift, Papier     
108_2-21x297-800.jpg
 o.T., 29,7cm x 21cm, Buntstift, Wasserfarbe, Papier     
108_5-21x297-800.jpg
 o.T., 29,7cm x 21cm, Bleistift, Wasserfarbe, Papier     
108_3-15x15-800.jpg
 o.T., 15cm x 15 cm, Bleistift, Buntstift, Papier     
108_2009-19-45x45-hp.jpg
 o.T., 45cm x 45cm, Öl, Leinwand, 2010     
108_4-21x297-800.jpg
 o.T., 29,7cm x 21cm, Aquarell, Papier, 2010     
108_2-15x15-800.jpg
 o.T., 15cm x 15cm, Kugelschreiber, TippEx, 2010     
108_-800.jpg
       
108_20x15-800.jpg
 o.T., 20cm x 15cm, Wasserfarbe, Papier, 2010     
108_20x14-800.jpg
 o.T., 20cm x 14 cm, Bleistift, TippEx, Papier     
108_12-21x297-800.jpg
 o.T., 29,7cm x 21cm, Wasserfarbe, Papier, 2010     
108_6-21x297-800.jpg
 o.T., 21cm x 29,7cm, Wasserfarbe, Papier, 2010     
108_2-800.jpg